Interwencja i Profilaktyka w Uzależnieniu Alkoholowym

  • diagnoza uzależnienia od alkoholu i innych środków,
  • współczesna wiedza psychologiczna dotycząca problemu,
  • podstawowe umiejętności interwencji psychologicznej i socjalnej,
  • metody profilaktyki alkoholowej wobec dorosłych i młodzieży,
  • planowanie zespołowej pracy interwencyjnej,
  • twórcze rozwiązania w profilaktyce i interwencji.