Kryzys Bezrobocia - Praca z Bezrobotnym i Jego Rodziną

  • dynamika bezrobocia,
  • inwentarz problemów w systemie rodziny bezrobotnego,
  • prawidłowe określanie celu pracy z rodziną bezrobotnego - podstawa mobilizacji i motywacji klienta i jego rodziny,
  • trudności w pracy - sposoby ich pokonywania,
  • podstawowe umiejętności niezbędne w pracy z rodziną bezrobotnego,
  • narzędzia psychologiczne ułatwiające pomaganie,
  • Perspektywa Silnych Stron - skuteczna metoda przełamywania bezradności klienta.