Przemoc wobec dzieci -rozpoznawanie i interwencja

  • natura zjawiska,
  • rodzaje przemocy wobec dziecka,
  • sposoby rozpoznawania,
  • specyfika kontaktu z dzieckiem - ofiarą przemocy,
  • dynamika kryzysu dziecka i jego otoczenia w sytuacji przemocy,
  • przemoc seksualna wobec dziecka - zadania interwencyjne,
  • trudności w pracy z problemem przemocy wobec dzieci,
  • profilaktyka.