Nasze motto

Przytoczone jako motto tej strony słowa twórczyni nowego podejścia do pomagania osobom przeżywającym poważne doświadczenia psychiczne, w szczególności ofiarom różnorakich urazów, Francine Shapiro w sposób bardzo lapidarny ale jednocześnie ambitny i optymistyczny ukazują wyzwanie jakie stoi przed interwencją kryzysową.

Dzieje kultury, historia sztuk dostarczają niezliczonych przykładów ludzkiej zdolności przetwarzania cierpienia w sztukę. Dla wielu twórców tworzenie było swoistym procesem psychoterapii, podstawowym mechanizmem radzenia sobie, z konfliktem, urazem, bólem. Jedni zdobywali wewnętrzną wolność, integrując cierpienie z całością swego doświadczenia, inni do śmierci - nierzadko samobójczej - borykali się z nieposkromionymi demonami własnego wnętrza.  Więcej »

Interwencja kryzysowa

Witamy na stronie adresowanej do wszystkich zainteresowanych problematyką pomagania osobom w kryzysie.

Chcemy aby witryna ta w pierwszym rzędzie stanowiła forum wymiany istotnych informacji pomiędzy osobami zaangażowanymi w praktykę pomagania kryzysowego. Dla tych zaś, którzy poszukują pomocy w kryzysach własnych lub bliskich osób była rodzajem książki adresowej umożliwiającej szybkie dotarcie do właściwego miejsca.

Zapraszamy zatem do współtworzenia tej strony zarówno tych, którzy zajmują się interwencją kryzysową w strukturach ośrodków funkcjonujących w systemie pomocy społecznej, służby zdrowia, innych resortów, Kościołów oraz organizacji pozarządowych.  Więcej »

Z powodu epidemii Covid-19 planowane na luty 2021 r. kolejne Studium Interwencji Kryzysowej jeszcze nie rozpoczęło się

W sytuacji, gdy będzie możliwa interaktywna praca w grupie około 20 osób (pod dachem) rozpoczniemy zajęcia. Osoby, które dokonały zgłoszenia na Studium prosimy o cierpliwość, o nowych terminach poinformujemy natychmiast kiedy pojawi się możliwość pracy w trybie warsztatowym.
 
Studium Interwencji Kryzysowej - (do 2018 roku ten cykl szkoleniowy nosił nazwę "Intensywny Kurs Interwencji Kryzysowej", jest realizowany od 2007 roku).
 
Podstawowym celem naszego Studium jest nauczenie uczestników myślenia i działania w paradygmacie profesjonalnej interwencji kryzysowej czyli adekwatnego rozumienia stanu osoby w kryzysie - jej myślenia, odczuwania i zachowań. Oznacza to również umiejętność doboru narzędzi oceny jej stanu i sposobów pracy nad wyjściem z kryzysu.
 
Program Studium posiada formalną akceptację Zarządu Sekcji Interwencji Kryzysowej Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.
 
(zniżka dla studentów obowiązuje nadal)
 
Szkolenie adresowane jest do osób pracujących z ludźmi w kryzysie lub zainteresowanych tą formą pomagania - pracowników instytucji pomocy społecznej, służby zdrowia, oświaty, służb emergencyjnych, sądownictwa, pozarządowych organizacji pomocowych, charytatywnych, osób duchownych, studentów ostatnich lat kierunków związanych z pomaganiem etc.).
 
Studium składa się z:
  • czterech  ok. 30 godzinnych spotkań,
  • realizowanych w zamkniętej grupie.
 Więcej »
Subskrybuj zawartość