Nasze motto

Przytoczone jako motto tej strony słowa twórczyni nowego podejścia do pomagania osobom przeżywającym poważne doświadczenia psychiczne, w szczególności ofiarom różnorakich urazów, Francine Shapiro w sposób bardzo lapidarny ale jednocześnie ambitny i optymistyczny ukazują wyzwanie jakie stoi przed interwencją kryzysową.

Dzieje kultury, historia sztuk dostarczają niezliczonych przykładów ludzkiej zdolności przetwarzania cierpienia w sztukę. Dla wielu twórców tworzenie było swoistym procesem psychoterapii, podstawowym mechanizmem radzenia sobie, z konfliktem, urazem, bólem. Jedni zdobywali wewnętrzną wolność, integrując cierpienie z całością swego doświadczenia, inni do śmierci - nierzadko samobójczej - borykali się z nieposkromionymi demonami własnego wnętrza.  Więcej »

Interwencja kryzysowa

Witamy na stronie adresowanej do wszystkich zainteresowanych problematyką pomagania osobom w kryzysie.

Chcemy aby witryna ta w pierwszym rzędzie stanowiła forum wymiany istotnych informacji pomiędzy osobami zaangażowanymi w praktykę pomagania kryzysowego. Dla tych zaś, którzy poszukują pomocy w kryzysach własnych lub bliskich osób była rodzajem książki adresowej umożliwiającej szybkie dotarcie do właściwego miejsca.

Zapraszamy zatem do współtworzenia tej strony zarówno tych, którzy zajmują się interwencją kryzysową w strukturach ośrodków funkcjonujących w systemie pomocy społecznej, służby zdrowia, innych resortów, Kościołów oraz organizacji pozarządowych.  Więcej »

Są wolne miejsca - 18.10.2018 zaczynamy Studium Interwencji Kryzysowej (poszerzona 19 edycja Kursu Interwencji)

W październiku 2018 roku rozpoczynamy kolejną, dziewiętnastą, edycję kursu w zakresie interwencji kryzysowej. W reakcji na oczekiwania i potrzeby uczestników dotychczasowych edycji i nasze doświadczenia (interwencyjne i szkoleniowe) dokonujemy zmiany poszerzającej zawartość teoretyczną i praktyczną kursu. Studium składa się z dwu etapów - pierwszy obejmuje  cztery trzydniowe sesje o takiej samej jak w Intensywnym Kursie Interwencji Kryzysowej zawartości. Etap drugi - poszerzający - składa się z trzech modułów: interwencja kryzysowa w problemie przemocy domowej, interwencyjno terapeutyczne zastosowania Modelu BASICPh oraz ochrona interwenta przed syndromem wypalenia zawodowego.
 
Podstawowym celem naszego Studium jest nauczenie uczestników myślenia i działania w paradygmacie profesjonalnej interwencji kryzysowej czyli adekwatnego rozumienia stanu osoby w kryzysie - jej myślenia, odczuwania i zachowań. Oznacza to również umiejętność doboru narzędzi oceny jej stanu i sposobów pracy nad wyjściem z kryzysu.
 
Program Studium otrzymał formalną akceptację Zarządu Sekcji Interwencji Kryzysowej Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.
 
(zniżka dla studentów obowiązuje nadal)
 
Szkolenie adresowane jest do osób pracujących z ludźmi w kryzysie lub zainteresowanych tą formą pomagania (pracownicy instytucji pomocy społecznej, służby zdrowia, oświaty, służb emergencyjnych, sądownictwa, pozarządowych organizacji pomocowych, charytatywnych, studentów ostatnich lat kierunków związanych z pomaganiem itp.).
 
Etap pierwszy - bazowy - Studium składa się z:
  • czterech  30 godzinnych spotkań,
  • realizowanych w zamkniętej grupie.
 Więcej »
Subskrybuj zawartość