Pierwsi certyfikowani interwenci kryzysowi Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

 

 Zarząd Główny PTP na posiedzeniu w dniu 17 listopada 2010 roku zatwierdził przygotowane przez Sekcję Interwencji Kryzysowej zasady certyfikowania umiejętności w zakresie interwencji kryzysowej. Decyzja Zarządu Głównego zwieńczyła prowadzone od kilku lat prace nad procesem uzyskiwania kwalifikacji i potwierdzania ich stosownym certyfikatem (analogicznie do istniejacej wcześniej procedury certyfikacji w zakresie psychoterapii).

W opinii osób zajmujących się od lat interwencją kryzysową w Polsce decyzja Zarządu Głównego jest ważnym faktem dającym nadzieję na podniesienie jakości działań określanych jako interwencja kryzysowa. Umożliwia też poważne traktowanie tego obszaru pomocy psychologicznej przez osoby szukające swej drogi w ramach praktyki zawodowej.

Zarząd Główny zatwierdził również listę 29 osób, którym został przyznany certyfikat w drodze nominacji. Osoby te legitymują się wieloletnią praktyką interwencyjną, doświadczeniem w pomaganiu w róznych typach kryzysów oraz szczegółnymi dokonaniami w promocji interwencji kryzysowej w Polsce. My (M. Madejski, W. Szlagura) również jesteśmy w tym gronie. Pełna lista osób certyfikowanych w trybie nominacji i lista osób, którym nadano certyfikat honorowy znajduje się na stronie Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.