Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej - Krajowe Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności

"Panowie Mirosław Madejski i Wojciech Szagura z GIPiS Arcan zrealizowali w dniach 11 - 13 grudnia 2013 szkolenie na temat "Interwencja w sytuacjach traumy masowej. Optymalizacja działań, minimalizacja obciążeń". Szkolenie adresowane było do dowódców Grup Poszukiwawczo Ratowniczych, lekarzy GPR, psychologow z komend wojewódzkich PSP w Gdańsku, Łodzi, Krakowie, Poznaniu i Warszawie oraz ze Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie. Uczestniczyło w nim również dwóch lekarzy (z KWPSP w Gdańsku i w Krakowie) oraz dwóch przedstawicieli kadry dowódczej grupy transgranicznej z Komendy Głównej PSP. W przedsięwzięciu uczestniczyło 28 osób.

Szkolenie zostało przeprowadzone z zachowaniem wysokich standardów jakości. Prowadzący wykazali się profesjonalizmem, dużymi kompetencjami merytorycznymi oraz sprawnością w prowadzeniu zajęć warsztatowych. Sposób prowadzenia zajęć sprzyjał dobrym relacjom pomiędzy prowadzącymi a uczestnikami, co skutkowało ich dużym zaangażowaniem w szkolenie."

 

Dyrektor Krajowego Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności
st. bryg. mgr inż. Dariusz Marczyński