Nasi Klienci

Mirosław Madejski i Wojciech Szlagura w ramach działania Grupy Interwencji Psychologicznej i Szkoleń ARCAN przygotowywali i przeprowadzili działania edukacyjne (cykle szkoleniowe, pojedyncze warsztaty oraz szkolenie zgłoszonych osób z zakresu interwencji kryzysowej, pomocy psychologicznej i psychologicznych aspektów zarządzania dla następujących instytucji):

1998 rok

 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej
 • Ośrodek Pomocy Społecznej w Czechowicach Dziedzicach
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu
 • Policealna Szkoła Pracowników Służb Społecznych w Gdańsku
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Toruniu

1999 rok

 • Policealna Szkoła Pracowników Służb Społecznych w Gdańsku
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu
 • Ministerstwo Obrony Narodowej

2000 rok

 • Ministerstwo Obrony Narodowej
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej
 • Policealna Szkoła Pracowników Służb Społecznych w Gdańsku
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pucku
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zgierzu
 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku
 • Ministerstwo Sprawiedliwości

2001 rok

 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu
 • Ministerstwo Sprawiedliwości
 • Ministerstwo Obrony Narodowej
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczecinku
 • Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Częstochowie
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdańsku
 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku
 • Bonifraterski Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Marysinie
 • Urząd Miasta w Nowym Targu

2002 rok

 • Dom Małego Dziecka w Łodzi
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni
 • Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Częstochowie
 • Ministerstwo Obrony Narodowej
 • Ośrodek Interwencji Kryzysowej Caritas Diecezji Kieleckiej w Kielcach
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach
 • Ośrodek Interwencji Kryzysowej - Centrum Usług Socjalnych w Sosnowcu
 • Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Szczecinie
 • Urząd Miasta w Nowym Targu

2003 rok

 • Ośrodek Interwencji Kryzysowej - Centrum Usług Socjalnych w Sosnowcu
 • Dom Małego Dziecka w Łodzi
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu
 • Ministerstwo Obrony Narodowej
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni
 • Demokratyczna Unia Kobiet we Wrocławiu
 • Biuro Karier Wojewódzkiego Urzędu Pracy we Wrocławiu
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Polkowicach
 • Urząd Miasta w Nowym Targu

2004 rok

 • Ministerstwo Obrony Narodowej
 • Stowarzyszenie "Przystań" w Wałbrzychu
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Polkowicach
 • Wyższa Szkoła Humanistyczna w Gdańsku
 • Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Inowrocławiu
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu
 • Powiatowy Urząd Pracy w Wadowicach
 • Demokratyczna Unia Kobiet we Wrocławiu
 • Urząd Miasta w Nowym Targu
 • Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Częstochowie

2005 rok

 • Ministerstwo Obrony Narodowej
 • Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Polkowicach
 • Urząd Miasta w Opolu
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu
 • Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Białogardzie
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie
 • Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Gliwicach
 • Szpital Psychiatryczny w Choroszczy
 • Okręgowy Inspektorat Służb Więziennych w Bydgoszczy
 • Centrum Integracji Społecznej w Toruniu
 • Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach
 • Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Częstochowie
 • Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Opolu
 • Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej

2006 rok

 • Kompania Węglowa S.A. w Katowicach
 • Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Gliwicach
 • Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Częstochowie
 • Ministerstwo Obrony Narodowej
 • Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach
 • Pogotowie Opiekuńcze w Kielcach
 • Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Gorzowie Wlkp.
 • Szpital Psychiatryczny w Choroszczy
 • Okręgowy Inspektorat Służb Więziennych w Bydgoszczy
 • Ośrodek Rekolekcyjny OO. Kapucynów w Tenczynie
 • Klinika Psychiatrii 10 Wojskowego Szpitala Klinicznego w Bydgoszczy
 • Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Warszawie Pyrach
 • Wydział Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Katowice
 • Kopalnia Węgla Kamiennego Halemba w Rudzie Śląskiej
 • Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Warszawie Koło
 • Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Opolu

2007 rok

 • Ministerstwo Obrony Narodowej
 • Regionalna Agencja Promocji Zatrudnienia w Dąbrowie Górniczej
 • Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Opolu
 • Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Częstochowie
 • Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Tczewie
 • Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej w Olsztynie
 • Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach
 • Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Pyskowicach
 • Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Knurowie
 • Ministerstwo Spraw Wewnetrznych i Administracji
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach
 • Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy DDPS w Brzegu
 • Wydział Oświaty Starostwa Powiatowego w Tczewie
 • Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Ząbkowicach Śląskich
 • Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Ostrołęce
 • Ośrodek Interwencji Kryzysowej Warszawa Pyry
 • Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej
 • Ośrodek Interwencji Kryzysowej Warszawa Koło
 • Okręgowy Inspektorat Służb Więziennych w Bydgoszczy
 • Zaklad Doskonalenia Zawodowego w Płocku

2008 rok

 • Ośrodek Interwencji Kryzysowej Warszawa Koło
 • Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Katowicach
 • Rudzka Agencja Rozwoju "Inwestor" w Rudzie Śląskiej
 • Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach
 • Niepubliczna Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Koninie
 • Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Braniewie
 • Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdyni
 • Miejski Ośrodek PomocySpołecznej w Katowicach
 • Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Myszkowie
 • Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Kraśniku
 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Katowicach
 • Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu
 • Ministerstwo Obrony Narodowej
 • Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Ząbkowicach Śląskich
 • Fundacja "Dzieci Niczyje" w Warszawie
 • Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy DDPS w Brzegu
 • Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Ropczycach

2009 rok

 • Ministerstwo Obrony Narodowej
 • Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Ropczycach
 • Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Stargardzie Szczecińskim
 • Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach
 • Ośrodek Interwencji Kryzysowej Warszawa Ursynów
 • Polskie Towarzystwo Psychologiczne Oddział w Bielsku - Białej
 • Szkoła Policealna im. Jadwigi Romanowskiej w Elblągu
 • Dom Małego Dziecka w Łodzi
 • Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy DDPS w Brzegu
 • Łódzkie Towarzystwo Wspierania Dziecka i Rodziny "Lokomotywa" w Łodzi
 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Katowicach
 • Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Ząbkowicach Śląskich
 • II Liceum Ogólnokształcące im. Z.Herberta w Brzegu

2010 rok

 • Ministerstwo Obrony Narodowej
 • Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach
 • Łódzkie Towarzystwo Wspierania Dziecka i Rodziny "Lokomotywa" w Łodzi
 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Katowicach
 • Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Kątach Wrocławskich
 • Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Lublińcu
 • Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Morągu
 • Dom Małego Dziecka w Łodzi
 • Ośrodek Wspierania Rodziny Chorzów
 • Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy DDPS w Brzegu
 • Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Ząbkowicach Śląskich
 • Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Prudniku
 • Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Elblągu
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku
 • Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Bytomiu
 • Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Białymstoku
 • Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Piotrkowie Trybunalskim
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach

2011 rok

 • Łódzkie Towarzystwo Wspierania Dziecka i Rodziny "Lokomotywa" w Łodzi
 • Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Sosnowcu
 • Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Zgierzu
 • Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Piotrkowie Trybunalskim
 • Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach
 • Komenda Główna Policji
 • Ministerstwo Obrony Narodowej
 • Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Środzie Śląskiej
 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu
 • Ośrodek Wspierania Rodziny w Chorzowie
 • Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Bytomiu
 • Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Bydgoszczy

2012 rok

 • Ośrodek Pomocy Społecznej - Warszawie Mokotów
 • Zespół Szkół - Warszawa Praga
 • Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Stargardzie Szczecińskim
 • Ministerstwo Obrony Narodowej
 • Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Białymstoku
 • Urząd Gminy w Wiśle
 • Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Bydgoszczy
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach
 • Stowarzyszenie SOS dla Rodziny w Szczecinie
 • Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Ząbkowicach Śląskich
 • Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Radzyniu Podlaskim
 • Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Bytomiu
 • Polskie Towarzystwo Psychologiczne Oddział w Opolu

2013 rok

 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach
 • Stowarzyszenie SOS dla Rodziny w Szczecinie
 • Ośrodek Pomocy Społecznej - Warszawie Mokotów
 • Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Słupcy
 • Zespół Szkół - Warszawa Praga
 • Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Pile
 • Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Środzie Śląskiej
 • Uniwersytet Śląski Wydział Teologiczny
 • Projekt Pobudka - Police
 • Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdyni
 • Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu
 • Ministerstwo Sprawiedliwości
 • Polskie Towarzystwo Psychologiczne Oddział w Poznaniu
 • Komenda Główna Policji
 • Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Białymstoku
 • Komenda Główna Straży Pożarnej
 • Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Ząbkowicach Śląskich
 • Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Opolu

2014 rok

 • Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Wałbrzychu
 • Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Gdyni
 • Sindbad - Rodzinny Dom Czasowego Pobytu w Ustroniu
 • Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Bolesławcu
 • Starostwo Powiatowe w Mikołowie
 • Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Stargardzie Szczecińskim
 • Polskie Towarzystwo Psychologiczne Oddział w Poznaniu
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach Wydział Teologiczny
 • Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Warszawie
 • Centrum Interwencji Kryzysowej Caritas Diecezji Kieleckiej
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie
 • Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Nakle nad Notecią
 • Regionalna Wojskowa Pracownia Psychologiczna w Krakowie
 • Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Goleniowie
 • Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego - Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

2015 rok

 • Polskie Towarzystwo Psychologiczne Oddział w Poznaniu
 • Hospicjum Palium w Poznaniu
 • Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Katowicach
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Białymstoku
 • Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Stargardzie Szczecińskim
 • Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Pyrzycach
 • Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Chorzowie
 • Polskie Towarzystwo Psychologiczne Oddział w Łodzi
 • Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych „Hospicjum” w Gliwicach
 • Polskie Towarzystwo Psychologiczne Oddział w Pile
 • Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Bolesławcu
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach Wydział Teologiczny
 • Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Rudniku nad Sanem
 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Katowicach
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zawierciu
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pszczynie
 • Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Rzeszowie

2016 rok

  · Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Katowicach
  · Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Pile
  · Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Rudniku nad Sanem
  · Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Łodzi
  · Wydział Zarządzania Kryzysowego UM w Piekarach Śląskich
  · Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pszczynie
  · Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Cieszynie
  · EDF Elektrociepłownia we Wrocławiu
  · Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Bolesławcu
  · Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Rzeszowie

2017 rok

  · Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pszczynie
  · Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej w Szczecinie
  · Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Cieszynie
  · Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach
  · Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Rudniku nad Sanem
  · Ochotnicze Hufce Pracy Centrum Kształcenia i Wychowania w Pleszewie
  · Ochotnicze Hufce Pracy Centrum Kształcenia i Wychowania w Dobieszkowie
  · Centrum Organizacji Pozarządowych w Stalowej Woli
  · Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Pile
  · Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku

2018 rok

  · Polskie Towarzystwo Psychologiczne Oddział w Poznaniu
  · Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pszczynie
  · Ochotnicze Hufce Pracy Centrum Kształcenia i Wychowania w Dobieszkowie
  · Centrum Organizacji Pozarządowych w Stalowej Woli
  · Urząd Miejski w Łaziskach
  · Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Łaziskach
  · Urząd Miejski Racibórz

2019 rok

  · Polskie Towarzystwo Psychologiczne Oddział w Poznaniu
  · Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pszczynie
  · Centrum Organizacji Pozarządowych w Stalowej Woli
  · Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Warszawie
  · Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Bytomiu
  · Podbeskidzki Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Bielsku-Białej
  · Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu

2020 rok

  · Polskie Towarzystwo Psychologiczne Oddział w Poznaniu
  · Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Przeworsku
  · Akademia Górniczo Hutnicza w Krakowie

2021 rok

  · Centrum Integracji Społecznej w Nysie
  · Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Gorlicach
  · Akademia Górniczo Hutnicza w Krakowie
  · Podbeskidzki Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Bielsku-Białej
  · Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej
  · Urząd Miejski w Tuliszkowie
  · Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Turku
  · Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku
  · Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białym Dunajcu

      Dla wymienionych wyżej klientów realizowano zarówno szkolenia jednorazowe (np. Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Gorzowie Wlkp.), jednorazowe dla kilku grup pracowników tej samej instytucji (Centrum Powiadamiania Ratunkowego - WZK UM Katowice) kilku warsztatowe cykle (np. Okręgowy Inspektorat Służb Więziennych w Bydgoszczy) jak i kursy interwencji kryzysowej (od 1999 roku - 320 - 400 godzinne) dotychczas dla ośmiu kolejnych grup psychologów sił zbrojnych organizowanych przez Ministerstwo Obrony Narodowej.
Ponadto GIPiS Arcan przeprowadził w latach 1998 - 2016 dziesiątki szkoleń otwartych adresowanych dla pracowników pomocy społecznej, służby zdrowia, obsługi rynku pracy oraz organizacji pozarządowych.
Wyżej wymienione instuytucje kierowały swoich pracowników na Studium Interwencji Kryzysowej.
      Od 2007 roku Arcan realizuje czteroczęściowe, 120 godzinne otwarte Intensywne Kursy Interwencji Kryzysowej. Od 2018 roku kurs nosi nazwę Studium Interwencji Kryzysowej, obecnie trwa 27 edycja.