Nasi Klienci

Mirosław Madejski i Wojciech Szlagura w ramach działania Grupy Interwencji Psychologicznej i Szkoleń ARCAN przeprowadzili działania interwencyjne i edukacyjne (pojedyncze szkolenia oraz cykle szkoleniowe z zakresu interwencji kryzysowej, pomocy psychologicznej i psychologicznych aspektów zarządzania dla następujących instytucji):

1998 rok

 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej
 • Ośrodek Pomocy Społecznej w Czechowicach Dziedzicach
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu
 • Policealna Szkoła Pracowników Służb Społecznych w Gdańsku
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Toruniu

1999 rok

 • Policealna Szkoła Pracowników Służb Społecznych w Gdańsku
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu
 • Ministerstwo Obrony Narodowej

2000 rok

 • Ministerstwo Obrony Narodowej
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej
 • Policealna Szkoła Pracowników Służb Społecznych w Gdańsku
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pucku
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zgierzu
 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku
 • Ministerstwo Sprawiedliwości

2001 rok

 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu
 • Ministerstwo Sprawiedliwości
 • Ministerstwo Obrony Narodowej
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczecinku
 • Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Częstochowie
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdańsku
 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku
 • Bonifraterski Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Marysinie
 • Urząd Miasta w Nowym Targu

2002 rok

 • Dom Małego Dziecka w Łodzi
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni
 • Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Częstochowie
 • Ministerstwo Obrony Narodowej
 • Ośrodek Interwencji Kryzysowej Caritas Diecezji Kieleckiej w Kielcach
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach
 • Ośrodek Interwencji Kryzysowej - Centrum Usług Socjalnych w Sosnowcu
 • Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Szczecinie
 • Urząd Miasta w Nowym Targu

2003 rok

 • Ośrodek Interwencji Kryzysowej - Centrum Usług Socjalnych w Sosnowcu
 • Dom Małego Dziecka w Łodzi
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu
 • Ministerstwo Obrony Narodowej
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni
 • Demokratyczna Unia Kobiet we Wrocławiu
 • Biuro Karier Wojewódzkiego Urzędu Pracy we Wrocławiu
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Polkowicach
 • Urząd Miasta w Nowym Targu

2004 rok

 • Ministerstwo Obrony Narodowej
 • Stowarzyszenie "Przystań" w Wałbrzychu
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Polkowicach
 • Wyższa Szkoła Humanistyczna w Gdańsku
 • Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Inowrocławiu
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu
 • Powiatowy Urząd Pracy w Wadowicach
 • Demokratyczna Unia Kobiet we Wrocławiu
 • Urząd Miasta w Nowym Targu
 • Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Częstochowie

2005 rok

 • Ministerstwo Obrony Narodowej
 • Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Polkowicach
 • Urząd Miasta w Opolu
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu
 • Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Białogardzie
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie
 • Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Gliwicach
 • Szpital Psychiatryczny w Choroszczy
 • Okręgowy Inspektorat Służb Więziennych w Bydgoszczy
 • Centrum Integracji Społecznej w Toruniu
 • Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach
 • Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Częstochowie
 • Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Opolu
 • Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej

2006 rok

 • Kompania Węglowa S.A. w Katowicach
 • Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Gliwicach
 • Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Częstochowie
 • Ministerstwo Obrony Narodowej
 • Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach
 • Pogotowie Opiekuńcze w Kielcach
 • Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Gorzowie Wlkp.
 • Szpital Psychiatryczny w Choroszczy
 • Okręgowy Inspektorat Służb Więziennych w Bydgoszczy
 • Ośrodek Rekolekcyjny OO. Kapucynów w Tenczynie
 • Klinika Psychiatrii 10 Wojskowego Szpitala Klinicznego w Bydgoszczy
 • Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Warszawie Pyrach
 • Wydział Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Katowice
 • Kopalnia Węgla Kamiennego Halemba w Rudzie Śląskiej
 • Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Warszawie Koło
 • Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Opolu

2007 rok

 • Ministerstwo Obrony Narodowej
 • Regionalna Agencja Promocji Zatrudnienia w Dąbrowie Górniczej
 • Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Opolu
 • Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Częstochowie
 • Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Tczewie
 • Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej w Olsztynie
 • Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach
 • Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Pyskowicach
 • Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Knurowie
 • Ministerstwo Spraw Wewnetrznych i Administracji
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach
 • Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy DDPS w Brzegu
 • Wydział Oświaty Starostwa Powiatowego w Tczewie
 • Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Ząbkowicach Śląskich
 • Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Ostrołęce
 • Ośrodek Interwencji Kryzysowej Warszawa Pyry
 • Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej
 • Ośrodek Interwencji Kryzysowej Warszawa Koło
 • Okręgowy Inspektorat Służb Więziennych w Bydgoszczy
 • Zaklad Doskonalenia Zawodowego w Płocku

2008 rok

 • Ośrodek Interwencji Kryzysowej Warszawa Koło
 • Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Katowicach
 • Rudzka Agencja Rozwoju "Inwestor" w Rudzie Śląskiej
 • Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach
 • Niepubliczna Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Koninie
 • Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Braniewie
 • Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdyni
 • Miejski Ośrodek PomocySpołecznej w Katowicach
 • Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Myszkowie
 • Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Kraśniku
 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Katowicach
 • Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu
 • Ministerstwo Obrony Narodowej
 • Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Ząbkowicach Śląskich
 • Fundacja "Dzieci Niczyje" w Warszawie
 • Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy DDPS w Brzegu
 • Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Ropczycach

2009 rok

 • Ministerstwo Obrony Narodowej
 • Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Ropczycach
 • Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Stargardzie Szczecińskim
 • Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach
 • Ośrodek Interwencji Kryzysowej Warszawa Ursynów
 • Polskie Towarzystwo Psychologiczne Oddział w Bielsku - Białej
 • Szkoła Policealna im. Jadwigi Romanowskiej w Elblągu
 • Dom Małego Dziecka w Łodzi
 • Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy DDPS w Brzegu
 • Łódzkie Towarzystwo Wspierania Dziecka i Rodziny "Lokomotywa" w Łodzi
 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Katowicach
 • Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Ząbkowicach Śląskich
 • II Liceum Ogólnokształcące im. Z.Herberta w Brzegu

2010 rok

 • Ministerstwo Obrony Narodowej
 • Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach
 • Łódzkie Towarzystwo Wspierania Dziecka i Rodziny "Lokomotywa" w Łodzi
 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Katowicach
 • Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Kątach Wrocławskich
 • Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Lublińcu
 • Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Morągu
 • Dom Małego Dziecka w Łodzi
 • Ośrodek Wspierania Rodziny Chorzów
 • Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy DDPS w Brzegu
 • Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Ząbkowicach Śląskich
 • Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Prudniku
 • Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Elblągu
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku
 • Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Bytomiu
 • Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Białymstoku
 • Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Piotrkowie Trybunalskim
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach

2011 rok

 • Łódzkie Towarzystwo Wspierania Dziecka i Rodziny "Lokomotywa" w Łodzi
 • Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Sosnowcu
 • Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Zgierzu
 • Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Piotrkowie Trybunalskim
 • Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach
 • Komenda Główna Policji
 • Ministerstwo Obrony Narodowej
 • Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Środzie Śląskiej
 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu
 • Ośrodek Wspierania Rodziny w Chorzowie
 • Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Bytomiu
 • Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Bydgoszczy

2012 rok

 • Ośrodek Pomocy Społecznej - Warszawie Mokotów
 • Zespół Szkół - Warszawa Praga
 • Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Stargardzie Szczecińskim
 • Ministerstwo Obrony Narodowej
 • Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Białymstoku
 • Urząd Gminy w Wiśle
 • Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Bydgoszczy
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach
 • Stowarzyszenie SOS dla Rodziny w Szczecinie
 • Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Ząbkowicach Śląskich
 • Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Radzyniu Podlaskim
 • Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Bytomiu
 • Polskie Towarzystwo Psychologiczne Oddział w Opolu

2013 rok

 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach
 • Stowarzyszenie SOS dla Rodziny w Szczecinie
 • Ośrodek Pomocy Społecznej - Warszawie Mokotów
 • Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Słupcy
 • Zespół Szkół - Warszawa Praga
 • Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Pile
 • Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Środzie Śląskiej
 • Uniwersytet Śląski Wydział Teologiczny
 • Projekt Pobudka - Police
 • Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdyni
 • Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu
 • Ministerstwo Sprawiedliwości
 • Polskie Towarzystwo Psychologiczne Oddział w Poznaniu
 • Komenda Główna Policji
 • Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Białymstoku
 • Komenda Główna Straży Pożarnej
 • Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Ząbkowicach Śląskich
 • Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Opolu

2014 rok

 • Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Wałbrzychu
 • Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Gdyni
 • Sindbad - Rodzinny Dom Czasowego Pobytu w Ustroniu
 • Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Bolesławcu
 • Starostwo Powiatowe w Mikołowie
 • Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Stargardzie Szczecińskim
 • Polskie Towarzystwo Psychologiczne Oddział w Poznaniu
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach Wydział Teologiczny
 • Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Warszawie
 • Centrum Interwencji Kryzysowej Caritas Diecezji Kieleckiej
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie
 • Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Nakle nad Notecią
 • Regionalna Wojskowa Pracownia Psychologiczna w Krakowie
 • Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Goleniowie
 • Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego - Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

2015 rok

 • Polskie Towarzystwo Psychologiczne Oddział w Poznaniu
 • Hospicjum Palium w Poznaniu
 • Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Katowicach
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Białymstoku
 • Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Stargardzie Szczecińskim
 • Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Pyrzycach
 • Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Chorzowie
 • Polskie Towarzystwo Psychologiczne Oddział w Łodzi
 • Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych „Hospicjum” w Gliwicach
 • Polskie Towarzystwo Psychologiczne Oddział w Pile
 • Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Bolesławcu
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach Wydział Teologiczny
 • Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Rudniku nad Sanem
 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Katowicach
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zawierciu
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pszczynie
 • Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Rzeszowie

2016 rok

  · Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Katowicach
  · Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Pile
  · Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Rudniku nad Sanem
  · Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Łodzi
  · Wydział Zarządzania Kryzysowego UM w Piekarach Śląskich
  · Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pszczynie
  · Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Cieszynie
  · EDF Elektrociepłownia we Wrocławiu
  · Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Bolesławcu
  · Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Rzeszowie

2017 rok

  · Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pszczynie
  · Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej w Szczecinie
  · Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Cieszynie
  · Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach
  · Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Rudniku nad Sanem
  · Ochotnicze Hufce Pracy Centrum Kształcenia i Wychowania w Pleszewie
  · Ochotnicze Hufce Pracy Centrum Kształcenia i Wychowania w Dobieszkowie
  · Centrum Organizacji Pozarządowych w Stalowej Woli
  · Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Pile

        Dla wymienionych wyżej klientów realizowano zarówno szkolenia jednorazowe (np. Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Gorzowie Wlkp.), jednorazowe dla kilku grup pracowników tej samej instytucji (Centrum Powiadamiania Ratunkowego - WZK UM Katowice) kilku warsztatowe cykle (np. Okręgowy Inspektorat Służb Więziennych w Bydgoszczy) jak i kursy interwencji kryzysowej (od 1999 roku - 320 - 400 godzinne) dotychczas dla siedmiu kolejnych grup psychologów sił zbrojnych organizowanych przez Ministerstwo Obrony Narodowej.
  Ponadto GIPiS Arcan przeprowadził w latach 1998 - 2016 dziesiątki szkoleń otwartych adresowanych dla pracowników pomocy społecznej, służby zdrowia, obsługi rynku pracy oraz organizacji pozarządowych.
        Od 2007 roku Arcan realizuje czteroczęściowe, 120 godzinne otwarte Intensywne Kursy Interwencji Kryzysowej. W kwietniu 2018 roku rozpocznie się kolejna,  18-ta edycja.