Wypalenie zawodowe - jak chronić siebie w pomaganiu osobom w kryzysie.

Wypalenie zawodowe jest realnym zagrożeniem dotykającym osoby zajmujące się pomaganiem. Jest szczególnie niebezpieczne dla pracowników zaangażowanych, aktywnych, empatycznych - tych, których losy ich klientów nie są obojętne. Kryzys wypalenia zawodowego jest jednym z najpoważniejszych kryzysów psychologicznych destruujących całe życiowe funkcjonowanie osoby nim dotkniętej.

Grupa Interwencji Psychologicznej i Szkoleń ARCAN zaprasza na spotkanie poświecone nauce rozpoznawania, przeciwdziałania i "terapii" syndromu WZ.

Cele:

 1. Zapoznanie z podstawami psychologii wypalenia zawodowego
 2. Nabycie umiejętności rozpoznawania osobistych i zawodowych czynników obciążających
 3. Poznanie własnych schematów myślenia sprzyjających kryzysowi wypalenia zawodowego
 4. Rozpoznanie indywidualnych mechanizmów i sposobów radzenia sobie w trudnych sytuacjach
 5. Przyswojenie sobie podstawowych sposobów kontroli stresu zawodowego i zapobiegania wypaleniu

Program szkolenia:

I. Psychologia wypalenia zawodowego:

 • natura i dynamika stresu w interwencji kryzysowej
 • podstawowe koncepcje kryzysu wypalenia zawodowego
 • podejścia do prewencji i interwencji w problemie wypalenia
 • metody zapobiegania wypaleniu zawodowemu
 • "terapia" wypalenia

II. Trening antywypaleniowy:

 • osobowość a stres i wypalenie zawodowe – rozpoznawanie własnej podatności
 • schematy myślenia o sobie sprzyjające wypaleniu
 • indywidualne mechanizmy i sposoby radzenia sobie w sytuacjach znacznych obciążeń
 • czynniki odporności i sposoby kontroli stresu
 • priorytety a efektywność działania w pomaganiu
 • warunki osiągania satysfakcji w pracy

Prowadzenie: Mirosław Madejski, Wojciech Szlagura

Termin szkolenia: .................

 Koszt uczestnictwa w kursie - ....... (udział w zajęciach + materiały edukacyjne).

 Szkolenie odbędzie się w pensjonacie Dwór Jur-Gast w Wiśle - zajęcia oraz zakwaterowanie z pełnym wyżywieniem. Koszt zakwaterowania i wyżywienia - ok. ....... zł.

Adres- 43-460 Wisła, ul. Stalmacha 1,  tel. 33 855 27 62, fax: 33 486 71 02, kom: +48 694 133 067,  www.dworjurgast.pl

Termin zgłoszeń -

Zgłoszenia uczestnictwa   przez mail gipis@interwencjakryzysowa.pl lub telefonicznie – 606 319 203

Prosimy o wpłatę zadatku w wysokości .........  zł bezpośrednio po uzyskaniu potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia na konto
MultiBank    41 114020170000410202788420

 (Z uwagi na ograniczoną liczbę uczestników szkolenia - o zakwalifikowaniu decydować będzie kolejność zgłoszeń.  Późniejsze zgłoszenia będą honorowane w przypadku wolnych miejsc)

Kontakt:   e-mail – gipis@interwencjakryzysowa.pl ,     tel. 606 319 203,

 W przypadku pytań, wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny na nr 606 319 203 lub mailowy – gipis@interwencjakryzysowa.pl