Komenda Główna Policji

"Potwierdzam, że Państwa firma - Grupa Interwencji Psychologicznej i Szkoleń Arcan przeprowadziła w 2013 r. dwa szkolenia dla grupy 25 psychologów policyjnych:

"Interwencja kryzysowa - podstawy profesjonalnej praktyki" w dniach 25-27.11.2013

"Interwencja kryzysowa wobec osoby zagrożonej samobójstwem" w dniach 28 - 30.11.2013

Wyżej wymienione przesięwzięcia zostały przeprowadzone przez w.w. firmę z należytą starannością, zgodnie z warunkami umowy zawartej z wykonawcą. Ponadto zarówno zawartość merytoryczna jak i realizacja zajęć zostały pozytywnie ocenione przez uczestników szkolenia."

 

Zastępca Dyrektora
Gabinetu Komendanta Głównego Policji
insp. Tomasz Szankin