Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pile

Zamawiający oświadcza, że Grupa Interwencji Psychologicznej i Szkoleń Arcan przeprowadziła w 2016 i 2017 roku dwa szkolenia dla grupy osób pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie Piły.

Warsztaty zostały przeprowadzone w bardzo rzetelny sposób. Uczestnicy szkolenia podkreślali profesjonalizm prowadzących szkolenia, tj. ich posiadaną wiedzę teoretyczną oraz duże doświadczenie zawodowe w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie, co przekładało się na uzupełnienie treści szkolenia o przykłady z praktyki. Zającia były prowadzone metodami akrtywnymiw tym ćewiczeniami i dyskusją pozwalającą na wymianę doświadczeń. Wojciech Szlagura i Mirosław Madejski posiadają bardzo wysoki poziom wiedzy merytorycznej w zakresie procedur interwencji kryzysowej. Prowadzący szkolenia przygotowali dla słuchaczy materiały, które stanowią cenne wskazówki do dalszej pracy. Szkolenia zostały zrealizowane z należytą starannościa. Potwierdzam wykonanie usługi zgodnie z umową.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pile
mgr Wanda Kolińska