Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Rzeszowie

Grupa Interwencji Pscyhologicznej i Szkoleń Arcan: Mirosław Madejski i Wojciech Szalgura w roku 2015 i 2016 byli wykonawcą szkoleń dla funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej pn. "Podstawy psychologii kryzysu i interwencji kryzysowej" i " Interwencja kryzysowa wobec osób zagrożonych samobójstwem". W ramach tej działalności Grupa Interwencji Pscyhologicznej i Szkoleń Arcan zrealizowała na rzecz Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Rzeszowie usługi szkoleniowe dla 3 grup funkcjonariuszy  w zakresie: zapoznania uczestników z teoretycznymi podstawami profesjonalnej interwencji kryzysowej, nabycia przez uczestników praktycznych umiejętności budowania kontaktu z klientem w kryzysie, konstruowania adekwatnych procedur interwencyjnych i podejmowania określonych działań w interwencji kryzysowej, w tym sześcioetapowego modelu interwencji kryzysowej, zapoznania uczestników z teoretycznymi podstawami profesjonalnej interwencji kryzysowej wsytuacji zagrożenia suicydalnego oraz nabycie przez uczestników praktycznych umiejętności oceny głębokości kryzysu i konstruowanie adekwatnych procedur interwencyjnych. Przeszkolonych zostało 87 funkcjonariuszy.

Szkolenia przeprowadzone zostały na wysokim poziomie merytorycznym, podobnie jak przygotowane i wydane uczestnikom materiały dydaktyczne. Równie na wysokim poziomie ocenić należy stronę organizacyjną szkoleń i współpracę Grupy Arcan z Okręgowym Inspektoratem w zakresie administracji i organizacji przedmiotowych szkoleń. Szkolenia przeprowadzone były metodami aktywnymi w wymiarze 30 godzin dydaktycznych każde szkolenie. Uczestnicy szkoleń otrzymali certyfikaty ukończenia szkolenia. Grupa Interwencji Pscyhologicznej i Szkoleń Arcan spełniła wszystkie wymogi wynikające z powierzenia jej realizacji usługi szkoleniowej.

Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Rzeszowie
płk. Marek Grabek