Ośrodek Interwencji Kryzysowej Caritas Diecezji Sandomierskiej

Mirosław Madejski i Wojciech Szlagura reprezentujący firmę: Grupa Interwencji Psychologicznej i Szkoleń ARCAN przeprowadzili w Rudniku nad Sanem następujące szkolenia z zakresu interwencji kryzysowej:

1. Interwencja kryzysowa - podstawy profesjonalnej praktyki - w dniach 17-19. 06. 2015 r.

2. Interwencja kryzysowa wobec osób zagrożonych samobójstwem - w dniach 18-20. 02. 2016 r.

3. Interwencja kryzysowa wobec osób przeżywających kryzys utraty i żałoby - w dniach 1-3.06.2016 r.

4. Interwencja kryzysowa w sytuacjach wypadków, katastrof i kataklizmów w dniach 23-25.08.2016 r.

5. Superwizja grupowa dla kadry naszego Ośrodka w dniu 20. 06. 2015 r.

Szkolenia zostały przeprowadzone w grupach 25 osobowych dla pracowników Ośrodka oraz przedstawicieli instytucji pomocowych z terenu Podkarpacia. Realizatorzy prowadzili szkolenia w sposób kompetentny, zgodnie z obowiązującymi standardami. Ich praca została bardzo wysoko oceniona przez uczestników. Mirosław Madejski i Wojciech Szlagura posiadają bardzo wysoki poziom wiedzy merytorycznej w zakresie procedur interwencji kryzysowej. Prowadzenie zajęć odbywało się metodami aktywnymi w sposób ciekawy i przejrzysty. Przekazane uczestnikom materiały szkoleniowe są dla nas źródłem wiedzy w zakresie pracy interwenta kryzysowego i na co dzień wykorzystywane w praktyce. Prowadzone szkolenia wyróżnia też fakt, iż każde nowe zagadnienie teoretyczne podbudowane było praktycznymi przykładami z wieloletniej praktyki osób prowadzących. Każdy uczestnik mógł też poprzez liczne ćwiczenia mógł ocenić swoje możliwości w pracy interwenta kryzysowego.
 
Kierownik Placówki
s. mgr Honorata Klonowska