Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Warszawie

"Dnia 16 do 17 paździenika 2014 roku w Ośrodku Interwencji w Warszawie przy ulicy Dalibora 1 odbyło się szkolenie w wymiarze 20 godzin o tematyce "Stres w pomaganiu - profilaktyka wypalenia zawodowego". Szkolenie bylo przprowadzone profesjonalnie zgodnie z oczekiwaniami pracowników.

Od wielu lat z satysfakcją korzystamy z usług szkoleniowych Grupy Interwencji Pscyhologicznej i Szkoleń Arcan.

Dyrektor OIK Warszawa, ul. Dalibora 1
Dominika Kowalczyk - Ptasińska