Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie

Zakres usług:

 • Pomoc psychologiczna
 • Pomoc socjalna (praca socjalna)
 • Pomoc prawna
 • Psychoterapia
 • pomoc w problemach uzależnień

Problemy w jakich udzielana jest pomoc:

 • Konflikty rodzinne
 • Samobójstwa
 • Przemoc domowa
 • Agresja
 • Przemoc seksualna
 • Wykorzystywanie seksualne dzieci
 • Utraty okołoporodowe
 • uzależnienia

Adres:

Wałbrzyska 15
58-100 Świdnica (dolnośląskie)

Telefon:

(0-74) 851-50-23v25

Zasięg: Powiat Świdnicki
Organ nadrzędny: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Szef: Klimkiewicz Robert

Czynny: od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 - 19.00

Tryb przyjmowania klientów: W godzinach 7.30 do 15.00 w Ośrodku jest pracownik socjalny, który służy pierwszą pomocą i przyjmuje zgłoszenia do specjalistów. Od 15.00 do 19.00 przyjmują specjaliści. Wszelka pomoc ma charakter nieodpłatny. Z pomocy może skorzystać każdy. Działania są skierowane szczególnie do mieszkańców Powiatu Świdnickiego.