Punkt Konsultacyjno-Interwencyjny dla Ofiar Przemocy w Rodzinie

Zakres usług:

 • Pomoc psychologiczna
 • Pomoc socjalna (praca socjalna)
 • Pomoc prawna
 • Psychoterapia
 • Grupy wsparcia

Problemy w jakich udzielana jest pomoc:

 • Konflikty rodzinne
 • Samobójstwa
 • Przemoc domowa
 • Agresja
 • Przemoc seksualna
 • Wykorzystywanie seksualne dzieci
 • Utraty okołoporodowe
 • Bezrobocie
 • Wypadki, katastrofy

Adres:

Jackowskiego 18
60-509 Poznań (wielkopolskie)

Telefon:

(0-61) 841-07-22

Zasięg: powiat poznański
Organ nadrzędny: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Szef: Elżbieta Bijaczewska

Czynny: poniedziałek-piątek od 8.00 do 15.00

Tryb przyjmowania klientów: telefoniczny,lub wizyty osobiste