Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach - Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

"Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego pragnie wyrazić pozytywną opinię na temat współpracy z Grupą Interwencji Psychologicznej i Szkoleń Arcan z siedziba w Bielsku Białej.

Grupa Interwencji Psychologicznej i Szkoleń Arcan przeprowadziła w dniach 10-12 oraz 17-19 grudnia 2014 r. szkolenie pn. "Interwencja psychologiczna w zdarzeniach masowych i katastrofach". Trenerami byli Pan Mirosław Madejski oraz Pan Wojciech Szlagura.

Prowadzący w sposób profesjonalny i przystępny przeprowadzili szkolenie. Przekazywane treści były dla uczestników szkolenia jasne i zrozumiałe. Zajęcia przeprowadzone były w sposób ciekawy - prowadzący zachęcali do aktywnego udziału w zajęciach. Należy podkreślić, że trenerzy podczas zajęć w interesujący sposób nawiązywali do codziennej pracy.

W trakcie szkolenia uczestnicy brali udział w ciekawych dyskusjach i uzyskali pomoc w rozwiązywaniu problemów w zakresie sytuacji kryzysowych w zdarzeniach masowych.

Współpracę z Grupą Interwencji Psychologicznej i Szkoleń Arcan z siedzibą w Bielsku Białej należy uznać za udaną i godną polecenia.

Zastępca Dyrektora
Andrzej Szczeponek