Studium Interwencji Kryzysowej - 30 edycja, początek 10 października 2024 r. Zniżka dla studentów.

Grupa Interwencji Psychologicznej i Szkoleń zaprasza na kolejną - 30-tą - edycję czteroczęściowego Studium Interwencji Kryzysowej - (do 2018 roku ten cykl szkoleniowy nosił nazwę "Intensywny Kurs Interwencji Kryzysowej", jest realizowany od 2007 roku).
 
Podstawowym celem naszego Studium jest nauczenie uczestników myślenia i działania w paradygmacie profesjonalnej interwencji kryzysowej czyli adekwatnego rozumienia stanu osoby w kryzysie - jej myślenia, odczuwania i zachowań. Oznacza to również umiejętność doboru narzędzi oceny jej stanu i sposobów pracy nad wyjściem z kryzysu.
 
Program Studium posiada formalną akceptację Zarządu Sekcji Interwencji Kryzysowej Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.
 
(zniżka dla studentów studiów dziennych obowiązuje nadal)
 
Szkolenie adresowane jest do osób pracujących z ludźmi w kryzysie lub zainteresowanych tą formą pomagania - pracowników instytucji pomocy społecznej, służby zdrowia, oświaty, służb emergencyjnych, sądownictwa, pozarządowych organizacji pomocowych, charytatywnych, osób duchownych, studentów ostatnich lat kierunków związanych z pomaganiem etc.).
 
Studium składa się z:
 • czterech, trwających dwa i pół dnia, spotkań,
 • realizowanych w zamkniętej grupie.

Terminy spotkań:

1/ 10 - 12 października 2024 r.  - Podstawy psychologii kryzysu i interwencji kryzysowej

2/ 14 - 16 listopada 2024 r. - Interwencja wobec osób zagrożonych samobójstwem

3/ 12 - 14 grudnia 2024 r.  - Interwencja w sytuacjach kataklizmów i katastrof

4/ 16 - 18 stycznia 2025 r.  - Pomaganie osobom przeżywającym kryzys utraty i żałoby

 

Tematyka:
 1. Podstawy psychologii kryzysu i interwencji kryzysowej
  Kontakt ze sobą - wgląd we własne procesy psychiczne, komunikowanie się w pomaganiu, podstawowe zmienne relacyjne w procesie pomagania, kryzys - definicja i dynamika, "wewnętrzna mapa" interwenta a efektywność pomagania, analiza własnych zasobów i deficytów w kontekście interwencji kryzysowej, główne teorie kryzysu, ocena stanu klienta kryzysowego, problematyka kryzysu chronicznego, modele interwencji kryzysowej, budowanie kontaktu z klientem w kryzysie, style działania w interwencji kryzysowej, sześcioetapowy model interwencji kryzysowej.
 2. Interwencja wobec osób zagrożonych samobójstwem
  Specyfika podatności na zagrożenie samobójcze w różnych okresach rozwojowych, teorie zachowań suicydalnych, osoba zagrożona samobójstwem - portret psychologiczny, syndrom presuicydalny, sposoby oceny zagrożeń samobójczych, czynniki podwyższonego ryzyka u młodzieży i osób dorosłych, problemy relacyjne w pracy z osobami zagrożonymi samobójstwem, najczęstsze błędy w pracy z zagrożeniami samobójczymi, zasady i procedury efektywnej interwencji działania postwencyjne - planowanie i pomoc w rodzinie i w szkole.
 3. Interwencja w sytuacjach kataklizmów i katastrof
  Istota doświadczenia traumatycznego, psychologia ofiar wydarzeń losowych, metody szybkiej diagnozy głębokości uszkodzenia przez uraz (koncepcja Ryzyko - Zagrożenie), Zespół Stresu Pourazowego, sposoby identyfikacji zasobów radzenia sobie osób dotkniętych katastrofą, integralny model radzenia sobie BASIC Ph (wg M. Lahada) indywidualna i grupowa interwencja kryzysowa wobec ofiar kataklizmów i katastrof, zasady pomagania grupom i społecznościom, warunki efektywnego wykorzystania techniki grupowego odreagowania, proces debriefingu (CIPR a CISD).
 4. Pomaganie osobom przeżywającym kryzys utraty i żałoby
  Swoistość kryzysu utraty, dynamika doświadczania żałoby, fazowe ujęcia procesu żalu i żałoby po stracie, dziecko w żałobie, rodzaje utrat - różnicowanie przeżywania wg typów relacji, patologizacja procesu żałoby - czynniki i rozpoznawanie, interwencja kryzysowa w żałobie - cele, procedury, pomoc dziecku w przeżywaniu utraty, współpraca z otoczeniem społecznym osoby w żałobie, dyrektywy dla terapii klientów w patologicznym procesie żałoby, problematyka relacji w pomaganiu osobom przeżywającym kryzys utraty, ochrona interwenta przed doświadczaniem "wtórnej traumy".

Absolwenci studium otrzymują certyfikat zawierający szczegółowe informacje o treściach szkolenia i ilości godzin.

ProwadzenieMirosław Madejski, Wojciech Szlagura

Cena za uczestnictwo w studium - 3520 (udział w zajęciach + materiały edukacyjne). Cena ze zniżką dla studentów - 2800 zł - dotyczy studentów studiów dziennych, ostatnich lat kierunków pomocowych (np. psychologia, praca socjalna, pedagogika, medycyna, ratownictwo medyczne, pielęgniarstwo, nauki o rodzinie itp.). Wymagane zaświadczenie lub dokument potwierdzający status studenta.

Studium odbędzie się w siedzibie Akademii Nauk Stosowanych w Bielsku - Białej przy ulicy Czesława Tańskiego 5 (dawniej Wyższa Szkoła Finansów i Prawa)

Miejsce jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych.
 
Uczestnicy SIK we własnym zakresie zapewniają sobie noclegi dostosowane do ich potrzeb i możliwości. Bielsko-Biała posiada szeroką bazę noclegową. Każdy znajdzie coś odpowiedniego do swoich oczekiwań.
 
Istnieje możliwość zapłaty za uczestnictwo studium w ratach - przed każdą sesją po 880 zł (studenci po 700 zł).

W przypadkach losowych po pisemnej (e-mail) rezygnacji z uczestnictwa (po wniesieniu całości opłaty) zwracamy opłatę pomniejszoną o wysokość zadatku.

Zgłoszenia uczestnictwa - do 31 sierpnia 2024 r. na formularzu zgłoszeniowym lub e-mail, - formularz zgłoszenia . Będziemy prosić Państwa o wpłatę zadatku w wysokości 700 zł (studenci 500 zł) bezpośrednio po uzyskaniu potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia. Dokonanie wpłaty zadatku gwarantuje miejsce na Studium. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa - najpóźniej miesiąc przed rozpoczęciem Studium - zwracamy wpłacony zadatek.

(Z uwagi na ograniczoną liczbę uczestników szkolenia - o zakwalifikowaniu decydować będzie kolejność zgłoszeń. Późniejsze zgłoszenia będą honorowane w przypadku wolnych miejsc)

Wpłaty na konto:

MultiBank 41 114020170000410202788420

Kontakt:e-mail – gipis@interwencjakryzysowa.pl, tel. 606 319 203 (preferowany), tel. 33 816 65 73

 

Istnieje też możliwość realizacji szkoleń - całego kursu lub wybranych tematów - dla zorganizowanych grup (do 20 osób) w miejscu wskazanym przez zamawiających. Terminy ustalamy z zamawiającym.

Informujemy, że przetwarzane dane osobowe są wyłącznie w celu przeprowadzenia szkoleń. Wraz z zakończeniem szkoleń Grupa Arcan  kończy proces przetwarzania Państwa danych osobowych i usuwa je na trwałe ze swojej bazy danych.