To już cztery lata

Już cztery lata minęły od momentu gdy Małgorzata Skup - koordynator Zespołu Usług Interwencji Kryzysowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzienie w Kielcach zaprosiła nas do przeprowadzenia szkolenia z zakresu interwencji kryzysowej dla pracowników zatrudnionych w strukturach kieleckiego MOPR-u odpowiedzialnych za pomoc klientom przeżywającym szczególnie trudne sytuacje.
Od poczatku szkolenia odbywają się na terenie Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, którego pracą kieruje Grażyna Pisarczyk.  Więcej »

Kliknij, aby powiększyć zdjęcie:

Interwencja kryzysowa w Stargardzie

Bywaliśmy w Stargardzie Szczecińskim.
Tamtejszy Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli przygotował projekt "Doskonały Nauczyciel" i pozyskał unijne fundusze do jego realizacji.
Wśród innych szkoleń dotyczących istotnych dla nauczycieli zagadnień organizatorzy projektu przewidzieli również kurs interwencji kryzysowej. Do przeprowadzenia kursu zaproszono Arcan.

Z bardzo dobrze dobraną grupą psychologów i pedagogów stargardzkich placówek oświatowych spotykaliśmy się cztery razy: w styczniu, marcu, maju i czerwcu tego roku. Tematyka kolejnych spotkań pokrywała się z zawartością naszego Intensywnego Kursu Interwencji Kryzysowej.

 Więcej »

Współpraca z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ropczycach

Końcem 2008 roku na zaproszenie dyrektor Powiatowego Centrum pomocy Rodzienie w Ropczycach, Pani Zofii Mudryk Grupa Arcan przeprowadziła dla pracowników Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej oraz przedstawicieli innych służb zaangażowanych w działanie systemu zarządzania kryzysowego (straż pożarna, policja, sąd, edukacja itp.) trzydniowe warsztaty poświęcone pomaganiu osobom i społecznościom  dotkniętym katastrofami i kataklizmami.  Więcej »