Agresywny Klient - Sposoby Radzenia Sobie z Trudnymi Klientami

  • rozpoznawanie własnego wzorca reakcji na agresję,
  • podłoża przemocy i agresji,
  • przyczyny agresji leżących po stronie ofiary,
  • prewencja agresji - wskaźniki możliwego ataku, adekwatne reagowanie,
  • efektywne i nieefektywne sposoby komunikowania się w sytuacji przemocy,
  • procedury interwencji wobec agresywnego klienta,
  • analiza poziomu bezpieczeństwa w organizacji.