Interwencja Kryzysowa - Podstawy Profesjonalnej Praktyki

 •  natura kryzysu - definicje, cechy charakterystyczne i dynamika
 •  funkcjonowanie w kryzysie - wpływ kryzysu na sferę emocjonalną, poznawczą, behawioralną
 •  mobilność - immobilność klienta a styl pomagania
 •  rodzaje kryzysów - stany transkryzysowe
 •  kryzys a zagrożenie suicydalne
 •  ocena - diagnoza w interwencji kryzysowej
 •  trójwymiarowy system oceny stanu klienta
 •  teorie i modele interwencji kryzysowej
 •  podstawowe umiejętności i narzędzia interwencyjne
 •  pierwszy kontakt z osobą w kryzysie
 •  budowanie i rozwijanie relacji z osobą w kryzysie
 •  zasady pracy z osobami w interwencji kryzysowej
 •  sześcioetapowy model interwencji kryzysowej - wstęp do rozwiązywania problemów klienta
 •  identyfikacja i stymulacja zasobów osobistych użytecznych w interwencji kryzysowej