Pomaganie osobom doświadczającym przemocy domowej

Cele szkolenia:

 • pogłębienie rozeznania w problematyce
 • podniesienie skuteczności w zakresie rozpoznawania zjawiska przemocy domowej
 • poprawa zdolności do efektywnej, nie-wiktymizującej interwencji
 • przygotowanie do podjęcia działań profilaktycznych

Program merytoryczny: 

 • specyfika doświadczenia kryzysu psychologicznego w sytuacji przemocy
 • natura i geneza typów przemocy
 • psychologia osób doznających przemocy
 • mechanizmy podtrzymujące przemoc
 • style komunikowania się i działania wobec osób w kryzysie przemocy
 • sposoby rozpoznawania różnych rodzajów przemocy
 • proces wiktymizacji w kryzysie długotrwałego doświadczania przemocy
 • określanie poziomu bezpieczeństwa vs zagrożenia z uwzględnieniem typu sprawcy
 • procedury interwencyjno kryzysowe adekwatne do sytuacji wywołujących kryzys przemocy
 • działania interwencyjne użyteczne w pomaganiu ofiarom przemocy (z użyciem modelu BASICPh)
 • praca w oparciu o identyfikację i wykorzystanie zasobów indywidualnych i grupowych (Perspektywa Silnych Stron)