Pomoc ofiarom katastrof i innych zdarzeń traumatycznych

 • istota doświadczenia traumatycznego,
 • psychologia ofiar wydarzeń losowych,
 • metody szybkiej diagnozy głębokości uszkodzenia przez uraz (koncepcja Ryzyko - Zagrożenie)
 • Zespół Stresu Pourazowego,
 • sposoby identyfikacji zasobów radzenia sobie osób dotkniętych katastrofą
 • integralny model radzenia sobie BASIC Ph (wg M. Lahada)
 • indywidualna i grupowa interwencja kryzysowa wobec ofiar kataklizmów i katastrof,
 • formy grupowej pomocy,
 • zasady pomagania grupom i społecznościom,
 • warunki efektywnego wykorzystania techniki grupowego odreagowania,
 • proces debriefingu (CIPR a CISD) 
Kliknij, aby powiększyć zdjęcie: