Pracownik Socjalny Jako Interwent Kryzysowy

  • budowanie dobrej relacji z klientami przeżywającymi trudne sytuacje,
  • optymalizacja komunikacji z klientami,
  • sztuka motywowania klientów do podejmowania zmian życiowych,
  • radzenie sobie z sytuacją konfliktów z klientem,
  • negocjacyjny styl budowania celów rozwojowych klienta i jego rodziny,
  • sposoby radzenia sobie z własnymi trudnościami emocjonalnymi w pracy z klientem.