Samobójstwa Dzieci i Młodzieży

  • psychologia dziecka suicydalnego,
  • metody budowania kontaktu z dzieckiem,
  • specyfika oceny zagrożenia suicydalnego u dzieci i młodzieży,
  • syndrom presuicydalny u dzieci,
  • sytuacyjne uwarunkowania tendencji samobójczych u dzieci,
  • kryzysy zagrażające życiu,
  • sposoby pomagania dziecku i rodzinie.