SUPERWIZJA interwencj kryzysowej

Informujemy, że od 2010 roku jesteśmy certyfikowanymi interwentami i suprerwizorami interwencji kryzysowej Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Ofertę superwizji zarówno indywidualnej jak i grupowej kierujemy nie tylko do pracowników ośrodków interwencji kryzysowej (insytytucji formalnie zajmujących się interwencją kryzysową) ale również do osób zatrudnionych w organizacjach i instytucjach zajmujących się ludźmi, którzy ze względu na sytuację życiową (np. przemoc, bezdomność, bezrobocie itp.) znajdują się w stanie kryzysu psychologicznego.

Korzystanie z usług superwizorów interwencji kryzysowej PTP umożliwia uniknięcie sytuacji, w których działania interwencyjno kryzysowe są poddawane superwizji  osób legitymujących się uprawnieniami superwizorskimi w zakresie psychoterapii. Może to powodować specyficzne zagrożenia dla klientów wynikające z różnic w priorytetach i metodach obu tych sposobów pomagania.