Utraty - Pomoc w Przeżywaniu Żalu i Żałoby

a/ aspekty diagnostyczne:
- swoistość kryzysu utraty
- dynamika doświadczania żałoby
- fazowe ujęcia procesu żalu i żałoby po stracie
- dziecko w żałobie
- rodzaje utrat - różnicowanie przeżywania wg typów relacji
- patologizacja procesu żałoby - czynniki i rozpoznawanie

b/ aspekty interwencyjno - terapeutyczne:
- interwencja kryzysowa w żałobie - cele, procedury
- pomoc dziecku w przeżywaniu utraty
- współpraca z otoczeniem społecznym osoby w żałobie
- dyrektywy dla terapii klientów w patologicznym procesie żałoby

c/ aspekty relacyjne:
- problematyka relacji w pomaganiu osobom przeżywającym kryzys utraty
- traumatyczne przeniesienie i przeciwprzeniesienie
- ochrona interwenta przed doświadczaniem „wtórnej traumy”